Terapia

W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzę:

  • konsultacje;

wstępne spotkania (preferuję minimum 4 spotkania konsultacyjne) pozwalające na zapoznanie się ze zgłaszanym problemem i dopasowanie odpowiedniej terapii;

  • psychoterapię indywidualną;

spotkania bazujące na relacji z terapeutą, podczas których poruszane są trudności osobiste  pacjenta; rozmowy, które pozwalają poznać mechanizmy obronne i zrozumieć swoje reakcje w życiu zawodowym i osobistym;

  • terapię par, małżeństw, rodzin;

rozmowy, które pozwalają zrozumieć relacje zachodzące w rodzinie\parze; usprawnianie komunikacji, pomoc w zaakceptowaniu odmienności innych członków rodziny; budowanie bliskości w istotnych związkach; zdobywanie kompetencji rodzicielskich;

  • terapię dzieci i młodzieży;

pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w szkole, w środowisku rówieśników, w trudnych sytuacjach rodzinnych, dorastaniu, odkrywaniu swojej seksualności; zdobywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji.

No comments.